Corona Update Landbouwraden 5 november

Hierbij delen wij de update van de landbouwraden van 5 november 2020

Hierbij een update van het Landbouwradennetwerk over de gevolgen van covid19 voor belangrijke markten. Onder meer berichten over voedselsoevereiniteit en de nertsenhouderij in Denemarken.

 

Frankrijk:

 • De Franse regering heeft bepaald dat bloemen niet worden gezien als essentiële producten. Dientengevolge zijn bloemisten gesloten sinds afgelopen zondag, 1 november, evenals de afdelingen bloemisterij van alle tuincentra, bouwmarkten en supermarkten. De tuincentra blijven wel open voor de verkoop van buitenplanten, kamerplanten, zaden, meststoffen, fytosanitaire producten, potgrond en tuininrichting.
 • De Franse visserijsector maakt zich grote zorgen over de lockdown, die zeker tot eind november gaat duren. Vanaf half oktober daalden de prijzen wegens sluiting van restaurants, met name voor producten als zeeduivel, rog en tarbot. De vissers in Bretagne, maar ook in de golf van Gascogne (waar het seizoen opent voor tong) hebben het zwaar te verduren. Net als in het voorjaar is er weer een crisiscentrum ingesteld door FranceAgrimer. Er vinden ook onderhandelingen plaats tussen de vissector en de supermarktketens, die toegezegd zouden hebben Franse productie in te kopen.
 • Er gaat geen gelegenheid voorbij of landbouwminister Denormandie roept consumenten op om lokaal en Frans te consumeren. In bijna ieder tv of radio optreden van hem staat de Franse voedselautonomie centraal.
 • In tegenstelling tot de lockdown in het voorjaar, blijven Franse kleuterscholen, lagere en middelbare scholen dit keer open. Scholieren eten tussen de middag standaard een warme maaltijd in de kantines van deze scholen. Daardoor is de markt voor out-of-home vooralsnog minder ontregeld als in het voorjaar het geval was.
 • Het motto van Macron "de Staat zal doen wat nodig is" – geldt nog steeds. Er wordt 20 miljard euro extra vrijgemaakt voor steun aan bedrijven, voor maatregelen die tijdens de eerste lockdown al zijn ingesteld (Solidariteitsfonds, tijdelijke werkloosheid, door de staat gegarandeerde leningen, vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen). De geplande inkrimping van de regeling voor tijdelijke werkloosheid wordt uitgesteld tot 1 januari. Met steun van de staat behouden de meeste bedrijven dekking van de lonen tot 85% (er wordt verondersteld dat dit zal dalen tot 60%). Voor bedrijven met het grootste risico van sluiting, of bedrijven die het zwaarst getroffen worden door deze 2e lockdown zoals hotels, cafés, restaurants, cultuur, sport, zal de volledige dekking van de lonen door de staat worden gehandhaafd. Nieuw is een speciaal belastingkrediet om bedrijven tot 250 werknemers te helpen met de betaling van hun huur, een terugkerende vraag van winkeliers en de horeca.

 

Italië:

In Italië zijn de maatregelen verder aangescherpt. Na 18 uur ’s avonds moeten horecagelegenheden sluiten, tot 22 uur is afhaalservice toegestaan en ook bezorging van maaltijden blijft mogelijk ook buiten deze tijden om. Met ingang van 06/11 wordt er een avondklok ingesteld tussen 22.00 uur ’s avonds en 05.00 uur ’s ochtends. Winkelcentra moeten in de weekenden en op (pre-)feestdagen hun deuren gesloten houden, behalve een aantal categorieën winkels binnen deze centra, waaronder supermarkten. Daarnaast zullen er regionale maatregelen van kracht zijn, afhankelijk van de kleur waarin een regio is ingedeeld (geel, oranje, rood) met verdere restricties voor de oranje en rode zones. Verkoop van levensmiddelen (detailwinkels, supermarkten) blijft gegarandeerd.

Agro-economisch marktonderzoeksbureau ISMEA schat dat door de gedeeltelijke sluiting van de horeca, bovenop de negatieve impact van de lockdown eerder dit jaar, de consumptie van levensmiddelen buitenshuis een afname van 48% over heel 2020 zal laten zien, met een totaal verlies van 41 miljard euro. Parallel hieraan is juist te zien dat de aankoop van levensmiddelen in de supermarkten en de detailhandel juist toeneemt, met een verwachte toename over heel 2020 met 7%, met een totale waarde van 11,5 miljard euro. De uiteindelijke balans voor de verkoop van levensmiddelen zal uitkomen op ongeveer 30 mrd. euro minder dan in 2019 (-12%).

Groente- en fruitsector: De nieuwe anti-Covid maatregelen die van kracht zijn in Italië en in andere EU-landen laten voor Italië al duidelijke negatieve gevolgen zien voor wat betreft de toelevering aan de horeca en de export. Met name de verkoop van gebruiksklare (blad-)groenten (zgn. ‘IV Gamma’) laat een daling zien van 25 tot 35%. De ondernemers in de sector, die in zijn geheel al een omzetverlies van € 70 mln. laat zien, zijn zeer bezorgd over de toekomst. Productie- en beheerkosten zijn toegenomen door toepassing van de anti-covid voorzorgsmaatregelen, er is druk op de marges en risico voor economische stabiliteit van de bedrijven. Het uitvoeringsdecreet ‘augustus’ is nog niet van kracht, maar moet met € 20 mln. steun voor promotie van investeringen en consumptie lucht geven aan onder andere de groente- en fruitsector. 

‘Patriottisme in de voedselvoorzieningsketen’: De negatieve effecten v.w.b. de afzet van de nationale agrofoodproductie zorgen er voor dat er uit verschillende hoeken (w.o. grote landbouworganisaties/sectororganisaties) oproepen komen aan de voedselverwerkende industrie, de grote distributieketens, de toeleveranciers aan de catering (ziekenhuizen, zorgcentra, kazernes, etc) én de consument om bij voorkeur te kiezen voor Made in Italy producten, met nadruk op kwaliteit. Eerder dit jaar hebben vooral de wijnsector, gebruiksklare groenten en fruit, vleeswaren en rundvlees geleden onder de sluiting van de horecakanalen en dalende export.

 

Brazilië:

Nieuwe gevallen van Corona in Brazilië vertonen al enige weken een dalende trend. Op 4 november was de stand 5.567.126 besmettingen (+ 12.920 per dag) met 160.548 doden (+276 per dag). Maatregelen worden geleidelijk aan opgeheven. Commercie is open met restricties op openingstijden en “social distancing”.  Scholen zijn goeddeels nog dicht. Update van de groenten en fruitsectoren:

 • De distributiecentra voor groenten en fruit (CEASA’s), waar veel circulatie van mensen is, zijn (met naleving van COVID maatregelen) sinds juli weer open.
 • Een goedkope Braziliaanse real is momenteel gunstig voor export. Dit geldt zeker ook voor de export van fruit (nu + 6%); voor NL zijn dat vooral mango, meloen, en limoen. Volgens de sector organisatie Abrafrutas zijn door de hoge opbrengsten, goede kwaliteit en goede afzet (ook op de lokale markt) investeringen te verwachten in areaal uitbreiding, nieuwe variëteiten, post harvest technologie, precisie landbouw etc. 
 • Import van producten is door een goedkope Real daarentegen duur. De hogere prijs van uitgangsmateriaal, zaden (uit NL) en andere geïmporteerde inputs verhoogt de kostprijs maar lijkt de productie en handel niet te beïnvloeden. Er is een daling van import van peer, appel, perzik en bessen.
 • Volgens de sector organisatie groentehandel (Ibrahorte) is de vraag naar uien zo hoog dat uien voor de lokale markt vroegtijdig worden geoogst. Het effect op de import (uit NL) is nog onduidelijk.
 • Het productieareaal van knoflook zal in 2020 met 1000 ha stijgen. In 2021 wordt eenzelfde stijging verwacht. Deze sector wil investeren in opslag/bewaarcapaciteit om de periode waarin geen productie is te overbruggen (februari tot mei).
 • Lage prijzen voor aardappelen bezorgen de producenten een slecht jaar. De verkoop van friet is echter tot heden met 35% gestegen t.o.v. 2019. Een initiële daling in verkoop aan fastfood ketens is ruimschoots gecompenseerd door verkoop via supermarkten. Historisch wordt ongeveer de helft van de frieten in Brazilië geïmporteerd. De grootste frietproducent BemBrazil zal volgend jaar een nieuwe fabriek bouwen. BemBrazil wil de scope van de huidige antidumping maatregelen tegen de EU wil uitbreiden. Dat wordt in EU verband (ook door NL) aangevochten.
 • In de sierteelt is er vooral groei (10-15%) te zien in potplantproductie. Een initiële daling in de snijbloemhandel (door minder “events” vanwege corona) zal goeddeels gecompenseerd worden in de tweede helft van het jaar.

 

Chili:

 • Na 7 maanden strikte lockdown versoepelen de Chileense inreismaatregelen. Grenzen zijn in principe nog dicht voor reizigers zonder Chileense nationaliteit of verblijfsvergunning maar via het handelsbevorderende InvestChile zijn uitzonderingen voor zakenreizigers aan te vragen.
 • Chileense exportcertificaten voor plantaardige producten naar Nederland verlopen sinds vorige week compleet digitaal via E-Cert. Sinds het uitbreken van de pandemie zet de Chileense overheid zich in voor digitale en robuuste agro-ketens. Inmiddels heeft Chili papierloze certificatie ingevoerd voor 70% van zijn afzetmarkten (VS, Argentinië, Peru, EU etc.). Chili neemt hiermee een leidende rol in Zuid-Amerika.
 • De export van Chileense agri-food goederen krimpt in de eerste drie kwartalen van 2020 naar 12 miljard USD, een daling van 9% t.o.v. het voorgaande jaar. Ondanks deze negatieve tendens werd er nog voor 529 miljoen USD naar Nederland geëxporteerd waarvan 319 miljoen USD  aan fruit. Om de exporterende sector te ondersteunen lanceerde ProChile de campagne “Chile keeps on going” https://www.youtube.com/watch?v=NlnHSy1r1GY (illustratief filmpje).

 

Argentinie:

 • Argentinië geeft wat betreft Covid een gemengd beeld: in de stad en provincie Buenos Aires zijn de cijfers gedaald, terwijl het totaal aantal Covid-gevallen nog stijgt. Het land passeerde 2 weken geleden de 1 miljoen geinfecteerden (gehele periode). Grenzen zijn in principe nog gesloten, al zijn er meer vluchten mogelijk. Reizen in het land is niet toegestaan. Er loopt een pilot om toeristen uit omringende landen (oa Brazilië, Chili) toe te laten tot Buenos Aires om de economie wat lucht te geven. De horeca is daar weer open, met protocollen.
 • In oktober exporteerde Argentinië voor 1,71 miljard dollar aan producten uit de extensieve teelt (soja, mais, tarwe, zonnebloem), een daling van 4% ten opzichte van september, maar een toename van 71% in tonnen die door het sojacomplex naar het buitenland worden gestuurd. Dit kwam door meer vraag in China (sojabonen)/producten met minder toegevoegde waarde, en omdat de exportbelastingen in oktober naar beneden gingen. De export bestond uit meel en pellets afkomstig (710 miljoen dollar); maïs in graan (USD 491 miljoen); ruwe sojaolie (USD 344 miljoen); en rundvlees, zonder bot, bevroren (USD 166 miljoen). De exportbelasting op agrarische producten is iets verlaagd om dollars sneller het land in te laten komen. Het effect is echter beperkt.
 • De lokale consumptie van rundvlees daalde in augustus 2,7% (-1,4 kg) tov augustus 2019. Volgens de sector steeg de gemiddelde prijs van rundvlees sinds de pandemie met 21%. Vanwege de vrees voor een stijging van de lokale vleesprijzen ging een verlaging van de exportbelastingen nog niet door.
 • De Argentijnse zuivelproductie verkeert opnieuw in een moeilijke economische situatie en in de internationale markt kan Argentinië een competitief voordeel hebben vanwege de wisselkoers. De prijzen die producenten lokaal ontvangen staan in contrast met hun realiteit, met een permanente stijging van alle kosten. De exporteurs staan klaar om meer zuivelproducten naar Zuid-Korea te exporteren.

 

Verenigde Staten:

 • De verkoop van verse groenten en fruit via het supermarktkanaal heeft de afgelopen maanden, vergeleken met de zelfde periode in 2019, een fikse groei doorgemaakt. In september werd voor US$ 5,0 miljard verkocht, 10.7% meer dan in 2019 (groenten: + US$313 miljoen, fruit: +US$ 171 miljoen. In juli en augustus waren de stijgingen respectievelijk 12% en 9%. Ook bevroren en lang houdbare groenten en fruit maakten een flinke stijging door. Belangrijke stijgers zijn verse sla, in het bijzonder voorverpakte en gewassen sla, maar ook aardappelen, tomaten en paprika’s.
 • Ten aanzien van zuivel valt op dat met name de verkoop van (room)ijs/sorbet in de supermarkt flink is gestegen. In de 52 weken voorafgaand aan 6 september 2020 is de verkoop met 13% toegenomen tot in totaal US$ 6,8 miljard. Het product wordt gezien als een verwennerij nu veel mensen thuis zijn, een “indulgence at home”. Ook andere dessertproducten met zuivel ingrediënten doen het goed waaronder cheesecake (+9%). Verwacht wordt dat deze stijging, in ieder geval voor de nabije toekomst, zal doorzetten. Overigens heeft het US Department of Agriculture (USDA) sinds half mei meer dan een US$1 mld. aan zuivelproducten opgekocht ten behoeve van Farmers to Families Food Box Program. Dit voedselprogramma werd geautoriseerd onder de Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act. Onder het programma wordt een zogenaamde “combination box”  samengesteld met opgekochte melk, groente, eieren en vlees. Dit pakket wordt gratis ter beschikking gesteld aan hulpbehoevenden in de VS. Minimaal eenvierde van een pakket moet uit zuivelproducten bestaan. Inmiddels zijn meer dan 110 miljoen pakketten uitgedeeld. Voor de periode tussen 1 november en 31 december van dit jaar is een nieuw bedrag van US$ 500 miljoen voor het programma gereserveerd. 

 

Mexico:

 • Mexico verkeert nog steeds in de eerste golf van de corona-pandemie. Met bijna 94.000 doden (4/11) is het wereldwijd het land met de op drie na meeste officiële dodelijke coronaslachtoffers. Sinds oktober is weer een lichte opwaartse trend van besmettingen waar te nemen. Nieuwe maatregelen zijn echter beperkt en van nieuwe handelsbelemmeringen is geen sprake. Het FMI verwacht over 2019 een economische krimp van 9%. De landbouwsector laat echter nog steeds een lichte stijging zien en van alle economische sectoren presteert de landbouwsector het beste in 2020.
 • De tuinbouwsector doet het goed. Over de eerste 9 maanden van 2019 steeg de export van fruit in volume met 2,3% vergeleken met 2019; in waarde was er echter een daling van 2%. Groente-export daalde in volume met 2,4%, maar steeg in waarde juist met 4%. Voor wat betreft de groenten waarin veel Nederlandse bedrijven actief zijn: de waarde van de komkommerexport steeg met 17%, die van tomaat met 6,5%; die van paprika zag een daling van 3,2%.
 • De sierteeltsector lijkt het meest te lijden te hebben onder de corona-crisis: bloemen spelen in Mexico een belangrijke rol bij tal van feestdagen, zo ook bij Allerzielen op 2 november. Dit jaar waren de meeste begraafplaatsen echter gesloten.
 • De vleessector blijft groeien, vooral vanwege groeiende export. Over 2020 wordt een stijging in vleesproductie verwacht van 2,5%. Voor kippenvlees, waar ook de binnenlandse vraag naar stijgt, is dit zelfs een stijging van 4%. Vlees-export (naar vooral de VS en China) is in 2019 naar recordhoogtes gestegen met een stijging van 23% t.o.v. 2019 en Mexico heeft de positie van Australie overgenomen als de op 1 na belangrijkste vleesexporteur naar de VS (na Canada). Mexicaanse vlees-import is juist gedaald (met 27% t.o.v. 2019). Grotere op export gerichte vleesproducenten varen wel bij deze ontwikkelingen; de kleinere vleesproducenten hebben het over het algemeen moeilijk, vanwege de matige binnenlandse vraag, en prijsfluctuaties.
 • Consumptie van kaas, het belangrijkste consumentenproduct dat Nederland naar Mexico exporteert, is gestegen tijdens de corona-pandemie. Ook de import van kaas laat een stijgende trend zien in 2020. Het Amerikaanse USDA verwacht over 2020 een stijging van de Mexicaanse kaas-import van 3,2%. Nederland is na de VS de belangrijkste kaas-exporteur naar Mexico.
 • Mexico’s belangrijkste landbouw-beurs, de Expo Agroalimentaria, zal in haar 25e jaar, van 10 t/m 13 november in hybride vorm worden gehouden. In 2019 trok de beurs 120.000 (fysieke) bezoekers, in 2020 zal dit aantal, net als het aantal exposanten, flink minder zijn.

 

Denemarken:

 • De pogingen om de corona besmetting op nertsenhouderijen in te perken is niet succesvol geweest. Er zijn mutaties gevonden in het virus die grote bezorgdheid geven in verband met de vaccines. Alle nertsen, ook de fokdieren, worden zo snel mogelijk geruimd, dwz 15 – 17 mln dieren verdeeld over 1100 bedrijven in het hele land. Er zijn op dit moment 12 patiënten met nertsenvariant van het virus, de patiënten zijn op zich niet zieker. Er komen specifieke aanvullende lock down maatregelen voor de relevante gemeenten m.n. in noord Jutland terwijl er een intensivering plaatsvindt in het precies opsporen van de verspreiding van de besmetting. Het is geen beslissing om een eind te maken aan pelsdierhouderij, maar het kon wel eens lang gaan duren (jaren) voor eventueel weer een productie opgestart kan worden. Er komt looncompensatie, omzetverlies compensatie e.d. maar ook hulp voor op de langere termijn zoals voor omschakeling, omscholing en voor het verbouwen van de bedrijven. Er waren capaciteitsproblemen maar nu worden alle middelen ingezet om het ruimen verantwoord en snel uit te voeren. Om het sneller af te kunnen ronden is een zogenaamde tempo-bonus van 20 DKK (€2,69) per nerts toegezegd aan nertsenhouders die hun dieren binnen 10 dagen afmaken, 5 dagen voor bedrijven met minder dan 7.500 nertsen.

 

De horeca is beperkt geopend en heeft te maken met restricties, de afzet is sterk afgenomen. De rundveehouderij en slachterijen hebben problemen met de beperkingen voor de horeca, binnen- en buitenlands. Vooral voor het duurdere rundvlees is geen afzet en de toevoer van dat vlees is nou eenmaal moeilijk op korte termijn aan te passen aan de vraag. Actuele reisinformatie: https://coronasmitte.dk/en

 

Zweden:

Vergeleken met Denemarken voelt Zweden zorgeloos aan voor de bezoeker. Consumenten trend van lokale (dwz Zweedse) producten is sterker nu, vooral die van biologisch en plantaardig. Er is een haast oneindig vertrouwen in het eigen product. Ook Zweden worstelt met besmettingen met Corona op pelsdierhouderijen. De bedrijven liggen echter meer geografisch verspreid en het zijn er minder dan in Denemarken. Reizen naar Zweden is mogelijk en er geldt geen quarantaine verplichting. Actuele reisinformatie: https://www.krisinformation.se/en/summer

 

Noorwegen:

Noorwegen isoleert zich en voelt zich ook meer geïsoleerd. Op dit moment (3/11) is een 10 dagen quarantaine voor reizigers die Noorwegen binnen komen verplicht. In Noorwegen is nog geen besmetting gevonden op pelsdierhouderijen. Het aantal bedrijven is klein, het aantal dieren per bedrijf ook. Er zijn aanbevelingen gedaan over hoe de situatie gehanteerd moet worden (beschermende middelen, minimaal aantal mensen in contact met nertsen etc) en de bedrijven worden regelmatig gecontroleerd. De meest recente informatie voor reizigers: https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/

 

Polen

 • Vanaf zaterdag 7 november gelden er aanvullende beperkende maatregelen in Polen. De maatregelen betreffen onder andere: sluiting van winkelcentra m.u.v. supermarkten en andere noodzakelijke voorzieningen, winkels buiten de winkelcentra blijven open maar met sanitaire beperkingen, hotels alleen open voor zakelijke reizigers, gastronomie gesloten m.u.v. afhaal, culturele instellingen gesloten, geen bruiloften, geen events, blijf zoveel mogelijk thuis. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 29 november en kunnen tussentijds worden aangescherpt.
 • De binnengrenzen van Polen met andere EU lidstaten zijn open. Er geldt op dit moment (4 november) geen quarantaine maatregel bij binnenkomst in Polen. Bij terugkeer naar Nederland geldt echter wel quarantaine, ook voor arbeidsmigranten. Check hiervoor altijd de laatste reisadviezen van Buitenlandse Zaken.
 • De bloemensector werd overvallen toen op vrijdagavond 30 oktober werd aangekondigd dat de begraafplaatsen dat weekend werden gesloten. Allerheiligen en Allerzielen (1-2 november) zijn zeer belangrijke dagen waarbij pot chrysanten bijna uitsluitend voor deze dagen worden geproduceerd in Polen. Veel bloemen zijn alsnog gekocht door mensen om deze te plaatsen bij monumenten en als protest bij (lokale) overheidsinstanties. Veel steden hebben ook bloemen gekocht om deze later voor de versiering van de stad te gebruiken of hebben tenminste handelsplekken aangeboden waar producenten/ handelaars bloemen aan klanten konden verkopen. Twee dagen na de beslissing heeft de regering steun aangeboden voor eigenaren van snij- en potchrysanten. De planten worden gedoneerd aan diverse ngo’s of lokale autoriteiten en producenten krijgen een vergoeding dat ze voor het einde van het jaar op de rekening moeten zien.
 • De fytosanitaire dienst heeft aangekondigd om de tarieven voor controles te verlagen in 2020 en 2021 vanwege de moeilijkheden die de landbouwsector ondergaat in het kader van Corona. De aangepaste tarievenlijst geldt voor laboratoriumtesten, inspecties, bemonstering en andere activiteiten van inspecteurs als onderdeel van officiële controles en diensten.
 • De vleessector wordt geraakt door lagere prijzen (varkens, pluimvee) als gevolg van een dalende vraag in de Horeca en beperkingen in de export van varkensvlees van Duitsland na de uitbraak van ASF in september.

 

Bulgarije:

Bulgarian Prime Minister declared that national Lockdown is not under consideration. Several Sofia Hospitals Will Set Up COVID-Only Units

Romania Introduces 14-day quarantine for arrivals from Bulgaria. The requirement does not apply to truck drivers and travellers in transit through Romania (transit time under 24 hours). Entry in Greece through Kulata Crossing Allowed Only in Daytime

 

EC asked Bulgaria to remove discriminatory measures obliging retailers to favor domestic food products, following a letter of formal notice sent in May. Bulgarian law obliges retailers to offer distinct exposure and sale space for domestic food products, such as milk, fish, fresh meat and eggs, honey, fruits and vegetables.

 

Roemenië:

Romania's new daily COVID-19 cases are breaking record after record. Authorities decided to impose additional restrictions at local level, trying to avoid a national lockdown. Romania intends to pay Romanian farmers agricultural subsidies for 2020 until March 2021, even if the final deadline for payment, as set by European regulations, is June 30, 2021.

Between October 16 and November 4, 2020, a number of 654,707 farmers were cleared for advance payments, representing approximately 79% of the total number of Romanian eligible farmers. The total amount cleared for disbursement is approximately EUR 1 billion, as follows:

  - EUR 826 million from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF);

  - EUR 217 million from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD);

  - EUR 43 million co-financing from the National Budget.

The RO government is preparing legislation to allow crop farmers to postpone the repayment of bank loans (except interest) by maximum 9 months, considering that this already difficult year was worsened by extreme drought. Legislation is being prepared that will allow local authorities to purchase primarily Romanian products from local (small) farmers, for their needs related to hospitals, canteens, schools.

 

Slowakije

 • Er gelden onder andere de volgende beperkende maatregelen: gastronomie gesloten m.u.v. afhaal, culturele instellingen gesloten, bijeenkomsten tot max 6 personen, seniorenuren in supermarkten van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 11.00 uur, winkels open met sanitaire beperkingen. Er is afgelopen weekend massaal getest in Slowakije met het doel om mensen met een positieve test te isoleren en mensen met een negatieve test meer bewegingsvrijheid te geven.
 • De binnengrenzen van Slowakije met andere EU lidstaten zijn open. Er geldt echter wel een quarantaine maatregel voor binnenkomende reizigers indien zij uit een hoog risico land komen. Ook moeten reizigers zich registreren en komend vanuit een laag risico land dient een negatieve PCR test overlegd te worden. Check hiervoor altijd de laatste reisadviezen van Buitenlandse Zaken.

 

Tsjechië

 • In Tsjechië is de noodtoestand van kracht, in elk geval tot 20 november. De bewegingsvrijheid is ingeperkt, het is bijvoorbeeld alleen toegestaan om voor noodzakelijke activiteiten naar buiten te gaan. Sinds 22 oktober is het alleen mogelijk Tsjechië in te reizen voor noodzakelijke doeleinden, waaronder voor werk. Daarbij is quarantaine verplicht voor reizigers uit risicolanden. Check hiervoor altijd de laatste reisadviezen van Buitenlandse Zaken.
 • Vanwege Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november) werd er afgelopen weekend een uitzondering gemaakt voor winkels die producten verkopen zoals herdenkingskaarsen, kransen en bloemendecoraties voor graven – zij mochten juist open terwijl de rest van de winkels dicht bleef.  

 

Servië:

New wave of pandemic canceled numerous gatherings and family feasts traditionally organized in the fall in Serbia. This lead to the drop in the trade of meat of 15-25%. Prices at livestock markets: lambs is 1.87-1.95 EUR/kg; piglets 1.7 EUR/kg; fattening cattle 1.8-1.9 EUR/kg. Low prices could lead to overall decrease in numbers of livestock in the country.

On the top of low sales, an increase in the price of cereals is recorded. Prices of maize in Vojvodina reached 0.17 EUR/kg or higher (regardless of the humidity percentage). With the current prices of maize and soybean meal, pig farmers calculated production price of fatteners of 1.3 – 1.36 EUR/kg. Farmers are urging Government to prevent import of fresh/frozen pig meat and live pigs from Croatia. Poultry farmers are facing production difficulties due to the price increase of soybean meal. Poultry slaughterhouses and meat processors will not accept 25-30% increase in price.

Maize and wheat producers regard this season as financially successful. On the contrary, maize traders, due to futures contracts concluded at the beginning of this year when the prices of maize was forecasted to be 0.14 EUR/kg +/- 10% are now trying to avoid their obligations and sell maize at the contracted low price.

 

Hongarije:

Since September 1, a border lockdown has been in place at all of Hungary’s borders, with a prohibition on passenger travel into the country. On October 29, the border lockdown has been extended until December 1. There are exceptions for the passenger traffic ban (e.g. traveling into the country for business purposes). More details on acceptable exceptions, regulations and procedures can be found in our Week 37 Hungary Newsflash over here. New measures entered into force on November 4, like a night curfew between 0:00-05:00.

With the November 1 annual surge in flower trade in Hungary on All Saints’ Day weekend, the effects of the pandemic on the floriculture sector can be felt in various ways. More on this in our Week 44 Hungary Newsflash.

 

Rusland:

Russia has no plans to introduce nationwide lockdown measures. Russian retail chains are adapting to the second wave of the pandemic, changing the approach to hiring personnel in favor of online sales specialists. In October, Russian retailers increased the number of vacancies for specialists in online sales by 23% compared to the previous month. The Verny chain introduced a moratorium on the increase in purchase prices by the end of the year.

Bars and clubs in Moscow stay open past 11 p.m. and will continue to use the QR code check-in system. The check-in system is showing good results, and its effect can be extended to trade enterprises and restaurants that adapt their routines. A number of chains have begun to cut menus and opening hours. Experts fear that the crisis in the industry will drag on, including due to the lack of the usual number of New Year's banquets.

Consumers’ behaviour: About a third of Russians, due to fears of new restrictions, began to purchase goods for future use. Moreover, now Russians buy not only basic necessities, but also other goods in case of store closings. At the same time, there is also a drop in the real disposable incomes resulting in changing consumer demand. Thus, many households switch from high quality to cheaper and minor quality products.

Agriculture:  the meat, dairy and aquaculture sub-sectors, suppliers for the HoReCa segment, as well as producers of organic products have experienced the most negative consequences from the coronavirus. The sector benefits from rouble exchange rate changes: in January 2020 exchange rate was about 70 to the euro compared to about 92 to the euro in November 2020. Thus, there are favourable conditions for further development of import substitution. Russia is self-sufficient for most staples other than fresh fruits and vegetables. The devaluation of ruble also stimulates the Russian exports.

 

Verenigd Koninkrijk:

 • Vanaf vandaag (donderdag 5 november) is in Engeland een landelijke lockdown van kracht die tot (ten minste) 2 december zal duren. De maatregelen lijken sterk op die van het voorjaar, al is er meer bewegingsvrijheid en blijven scholen open. Levensmiddelenwinkels, supermarkten, tuincentra en andere winkels die essentiële producten verkopen mogen open blijven. Voor niet-essentiële bedrijven, waaronder bloemisten, pubs, bars en restaurants, geldt dat ze wel mogen bezorgen en een afhaalservice kunnen aanbieden (al is takeaway van alcohol niet toegestaan). In de andere landsdelen gelden andere (zware) regimes. In Wales is van (vooralsnog) 23 oktober tot 9 november een ‘Firebreak Lockdown’ van kracht, waarna non-essentiële retail, pubs, bars en restaurants weer mogen worden geopend en er binnen Wales geen reisrestricties meer gelden. In Schotland is een systeem met 5 ‘protection levels van kracht. De meeste regio’s zijn nu ingedeeld in niveau 2 of 3, met (nog) geen enkele regio in het hoogste 4e niveau. In Noord-Ierland zijn per 16 oktober strengere maatregelen geïntroduceerd.
 • Het Furlough Scheme, waarbij werknemers die vanwege Covid-19 niet kunnen werken 80% van hun salaris (tot een maximum van £2.500) doorbetaald krijgen, wordt met een maand verlengd tot eind november. Verder kunnen bedrijven in Engeland die moeten sluiten een beroep doen op een Local Restrictions Support Grant, een subsidie van maximaal £3.000 per maand, en kunnen ze een hypotheekbetaalpauze van maximaal 6 maanden aanvragen.
 • De aankondiging van de lockdown in Engeland heeft lokaal toch weer gezorgd voor lange rijen bij supermarkten en hamstergedrag. Net als in maart resulteerde een toeloop op toiletpapier, pasta en bloem her en der in lege schappen. De supermarkten proberen hun klanten tot rust te manen, geven aan over voldoende voorraad te beschikken en zien geen noodzaak om kooprestricties in te stellen. Bovendien hebben de supermarkten sinds het voorjaar het aantal online bezorgslots drastisch verhoogd.
 • Het Fresh Produce Consortium (FPC) vraagt landbouwminister Eustice in een brief om meer financiële steun voor (kleine) leveranciers van versproducten die de horeca en foodservice-sector bevoorraden. Verder wil de FPC dat winkels en groothandels die bloemen en planten verkopen net als tuincentra open mogen blijven, mits ze kunnen voldoen aan de richtlijnen voor social distancing.

 

België:

De volgende maatregelen gelden voor anderhalve maand, van maandag 2 november t/m zondag 13 december 2020, op het hele Belgische grondgebied:

 • Restaurants en bars gaan dicht, hotels en B&Bs blijven open maar de maaltijden daar moeten worden genuttigd op de kamer. Bedrijfskantines gaan dicht en telewerk is verplicht, overal waar dat kan.
 • Niet-essentiële winkels sluiten (een evaluatie vindt ten laatste op 1 december plaats), maar doe-het-zelfzaken en tuincentra mogen vooralsnog openblijven. Om een gelijk speelveld te bewaren, moeten supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden, beperken. Landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • De sluiting van horeca dreigt weer de toeleveranciers uit de landbouw hard te treffen. Tijdens eerste lockdown kende vooral de afzet van frietaardappelen en kalfsvlees een dramatische terugval. Ook exportproducten als varkensvlees, zuivel en sommige groenten zagen de prijzen kelderen door het verdringingseffect op traditionele afzetmarkten. Fruitteelt heeft daarentegen de eerste lockdown relatief goed doorstaan en de prijzen van appels en peren waren tot voor de huidige lockdown nog goed.

 

Ethiopia:

Ethiopia’s humanitarian and access situation has worsened due to COVID-19, increased food insecurity due to desert locust, and new forced displacements related to armed conflict, inter-communal violence, and social unrest, particularly in the Oromia region. The Government of Ethiopia and the International Fund for Agricultural Development (IFAD) launched a $305 mln program to help the most vulnerable farmers and increase their resilience. Flower exports: continues, so it seems. Ethiopian Airlines is eigenlijk nooit gestopt met het vervoeren van cargo / passagiers.

 

China:

Packaging on a batch of frozen pork imported from Brazil which had entered a district in Eastern China’s Shandong province has tested positive for the coronavirus, the local government said. Residents of the Wendeng district in Weihai city who may have come into contact with the pork should report to authorities, the local government said in a notice. It did not say which Brazilian company the frozen meat came from. Brazilian exports of chicken, pork, and beef continue to be in high demand in 2020, according to data from the Brazilian Animal Protein Association (ABPA) and the Brazilian Meat Packers Association (ABRAFRIGO).