Consortium zet zich in voor ontwikkeling en toepassing van robots in glastuinbouw

Een breed consortium van tuinbouworganisaties en onderzoeksinstellingen is gestart met een meerjarig programma voor de ontwikkeling van robotica in de glastuinbouw. Het consortium werkt daarvoor samen binnen het bestaande programma RoboCrops. Deelnemers zijn FME, AVAG, TU Delft, Glastuinbouw Nederland, InnovationQuarter, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenport West-Holland, Wageningen University & Research.

Digitalisering zal de glastuinbouw ingrijpend veranderen. Een voorbeeld daarvan is de autonome teelt: op basis van onder meer groeimodellen, big data en kunstmatige intelligentie wordt de teler dan ondersteund in teeltbeslissingen. Ook robotica speelt daarin een rol, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van teeltmaatregelen en het analyseren van het gewas. Inmiddels zijn op verschillende glastuinbouwbedrijven al dergelijke robots actief.

RoboCrops event 24 en 25 november

Een aantal jaar geleden startte het programma RoboCrops, dat als doel heeft de ontwikkeling van robotica in de glastuinbouw te versnellen. Daarvoor richt RoboCrops zich op matchmaking, kennisdeling en evenementen. Zo organiseert RoboCrops op 24 en 25 november in het World Horti Center een live event dat in het teken staat van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van robotica. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Meerjarig programma

FME, AVAG, TU Delft, Glastuinbouw Nederland, InnovationQuarter, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenport West-Holland, Wageningen University & Research hebben de handen ineengeslagen om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van robotica. Zo zal het consortium zich richten op de ontwikkeling van robotica in de autonome kas. Het betreft een meerjarige samenwerking die valt onder het programma RoboCrops.

Een belangrijke drijfveer is dat groene kennis steeds schaarser is: er zijn steeds minder goed opgeleide telers, in Nederland en daarbuiten. Door verdergaande digitalisering en robotisering zijn tóch hoge en goede producties te realiseren. Bovendien worden daardoor nieuwe verdienmodellen mogelijk, zoals Growing as a Service (waarbij producent en afnemer andersoortige afspraken maken over teelt en levering van tuinbouwproducten).

Sneller en uniformer oogsten

Een van de tuinbouwbedrijven waar moderne robots al actief zijn, is rozenkwekerij Porta Nova in Waddinxveen. Belangrijk in het RoboCrops-programma is om te laten zien wat er allemaal al beschikbaar is op het gebied van robots in de tuinbouw. Een heel mooi voorbeeld hiervan in de GearRover van Gearbox. De GearRover is een rijdende robot waarop een medewerker plaats kan nemen. Een camera brengt een bed met rozen in beeld, en de software heeft geleerd te zien welke bloemen zich in welk groeistadium bevinden. Een gekleurde laser geeft vervolgens aan welke roos geknipt mag worden.

De oogstmedewerker weet dus precies welke steel geknipt moet worden. Daardoor is de oogst uniform én gaat het plukken een stuk sneller. Rozenkweker Leon Dukker: "Zelfs ervaren mensen die al jaren oogsten twijfelen soms. Dan lopen ze een paar meter door en komen dan toch weer terug naar die ene roos. De GearRover helpt ze met het nemen van beslissingen."