Brainstorm P&O

In de vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan de problematiek met betrekking tot de aansluiting van de arbeidsmarkt op onze sector. De AVAG wil daar meer aandacht aan besteden en daarom heeft zij de Human Capital Agenda van Greenport West-Holland mede ondertekend.

Op 9 april staat er een bijeenkomst gepland met een aantal P&O-ers van AVAG-bedrijven.
Doel is om een concreet plan van aanpak te maken om onze sector op de kaart te zetten als aantrekkelijke branche om in te werken en zo een bijdrage te leveren aan “greening and feeding the world”.

Interesse? Meld je aan  Vol = vol

Er zijn ideeën om de kloof tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven te overbruggen. Te denken valt aan

  • Jaarrond HortiTalent programma
  • Verder uitbouwen van het Young-AVAG programma.
  • Traineeship van hogescholen en universiteiten

We bespreken ze graag op 9 april.