Avondklok Q&A

Q&A’s avondklok versie 21 januari 2021. Heeft u vragen omtrent de avondklok, neem dan contact op met het AVAG secretariaat.


Avondklok

In heel Nederland geldt een avondklok. Alleen met een goede reden mag iemand tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends buiten zijn.

Regels avondklok

In heel Nederland geldt een avondklok. Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends blijft u binnen. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.

Waarom geldt de avondklok van 21.00 uur – 04.30 uur?

Dit is een zware coronamaatregel bovenop de huidige lockdown om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen tegen te gaan.
Er zijn grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Naar andere varianten wordt nog onderzoek gedaan. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus ontdekt waar zorgen over bestaan. Het is noodzakelijk om nu besmettingen af te remmen en de verspreiding van nieuwe varianten te vertragen. Zodat de ziekenhuizen ruimte houden voor coronapatiënten en andere zorg zoveel mogelijk door kan gaan. Als we nu niets extra’s doen, dan kunnen we daar later spijt van krijgen.
Veel mensen worden besmet met corona bij het samenkomen van familie en vrienden. Het verbod om ’s avonds buiten te zijn, zorgt ervoor dat minder mensen bij elkaar op bezoek gaan en elkaar ontmoeten. Uit onderzoek blijkt dat een avondklok helpt om de verspreiding van het virus af te remmen.

Als mensen toch zonder geldige reden naar buiten gaan, dan is hier beter tegen op te treden. De boete is 95 euro.

Wie mogen op straat zijn?

U gaat alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Dit mag alleen met de volgende redenen: Bij een calamiteit;
• Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend (medische) hulp nodig heeft;
• Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet;
• Als u naar het buitenland of het Caribisch deel van Nederland reist of terugkeert naar Nederland;
• Als u een aangelijnde hond uitlaat, dit doet u in uw eentje;
• Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt aantonen;
• Als u onderweg bent in verband met een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- en beroepschriftencommissie en dit kunt aantonen;
• Als u onderweg bent in verband met een examen of tentamen dat u moet afleggen voor uw opleiding op het mbo, hbo of wo en u kunt dit aantonen;
• Als u onderweg bent omdat u bent uitgenodigd voor een live-programma en dit kunt aantonen met een uitnodiging van de omroep.
Als het noodzakelijk is dat u naar buiten gaat, dan moet u het formulier ‘Eigen verklaring Avondklok’ bij zich hebben. Dit kunt u digitaal invullen of printen. Bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heeft u geen formulier nodig. Als u naar Nederland reist, dan moet u wel laten zien dat u uit het buitenland komt (bijvoorbeeld met een vervoersbewijs) en uitleggen waarom u tijdens de avondklok reist.
Als het nodig is dat u voor werk naar buiten gaat moet u ook een ‘Werkgeversverklaring Avondklok’ kunnen laten zien. Uw werkgever bepaalt dit en vult dan voor u de door de overheid beschikbaar gestelde werkgeversverklaring in.
Agenten, brandweer- en ambulancemedewerkers hoeven voor hun werk geen formulieren bij zich te hebben. Ditzelfde geldt voor treinmachinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders en buschauffeurs, taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning.

De avondklok geldt van zaterdag 23 januari 21.00 uur tot woensdag 10 februari 2021 om 04.30 uur ‘s ochtends.

Waarom mag ik niet meer in mijn eentje naar buiten tijdens de avondklok, terwijl dit niet tot extra besmettingen leidt?

Deze maatregel geldt voor iedereen. Het is voor handhavers niet te controleren of u alleen een blokje om gaat of op weg bent naar vrienden of familie.

Wanneer wel en niet buiten tijdens avondklok

Wanneer u wel of niet buiten mag zijn tijdens de avondklok, hangt af van uw activiteit. De hond uitlaten mag. Maar op bezoek gaan bij vrienden niet. De avondklok geldt van 21.00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends.

Wat valt er allemaal onder ‘buiten’?

De regel is dat u tijdens de avondklok niet in de openlucht mag zijn. Dat betekent dat u niet buiten mag zijn, ook niet in de auto of in de trein. U mag wel in uw eigen tuin zijn of op uw balkon. U mag dus niet:
• buitenshuis zijn;
• in uw eigen auto zitten;
• in het OV zitten;
• in de taxi zitten;
• in bedrijfsmatig personenvervoer zitten.
Dit mag alleen als u een geldige reden heeft om buiten te zijn.

VERKEER EN VERVOER

Blijft het OV na 21.00 ’s avonds rijden?
Ja. Bij een avondklok blijft het OV rijden. Het openbaar vervoer is bestemd voor mensen die ook tijdens de avondklok een noodzakelijke reis moeten maken, bijvoorbeeld mensen die voor hun werk op pad moeten. Reizigers moeten gedurende de avondklok met documenten of formulieren kunnen aantonen dat zij om een geldige reden tijdens de avondklok moeten reizen.

Zijn tankstations nog wel open?

Ja. Tankstations blijven open voor brandstof en aanverwante artikelen. Het levensmiddelen deel van winkels bij tankstations wordt voor het publiek gesloten tussen 20.45 uur en 06.00 uur. Net als de andere winkels in de levensmiddelenbranche.

Kan ik nog iemand ophalen of wegbrengen naar de luchthaven of het station tijdens de avondklok?

Nee, het ophalen of wegbrengen van reizigers die tijdens de avondklok mogen reizen is niet toegestaan. Voor het ophalen of wegbrengen kan gebruik worden gemaakt van het OV (trein, tram bus en metro) of de taxi.

Kan ik vanuit België of Duitsland nog naar een Nederlandse luchthaven reizen voor vertrek/aankomst met vliegtuig?

Ja, dat kan. We gaan ervan uit dat dit passagiers zijn die een noodzakelijke reis moeten maken. Reizigers moeten wel in het bezit zijn van de benodigde formulieren om aan te tonen dat zij om een geldige reden reizen. Reizigers die met een internationale trein of bus naar Nederland komen moeten een negatieve PCR testuitslag kunnen laten zien die niet ouder is dan 72 uur.

Kan het nationaal goederenvervoer doorgang vinden?

Ja, nationaal goederenvervoer, waaronder ook stadslogistiek en bevoorrading, valt als werk onder de geldige redenen om tijdens de avondklok te reizen. Mits dit noodzakelijk is in de avonduren. De transportmedewerker moet tijdens de avondklok een eigen verklaring en een werkgeversverklaring bij zich hebben.

Kan het internationaal goederenvervoer doorgang vinden?

Ja, internationaal goederenvervoer is een geldige redenen om tijdens de avondklok te reizen. De internationaal transportmedewerker hoeft tijdens de avondklok geen extra verklaringen bij zich te hebben om aan te tonen dat hij voor een geldige reden tijdens de avondklok reist. De internationaal transportmedewerker moet wel, zoals altijd het geval is, een EU-certificaat/ vrachtbrief bij zich hebben.

REIZEN NAAR NEDERLAND

Heb ik het formulier niet nodig als ik van het buitenland naar Nederland reis? Stel dat ik om 21.01 uur land op Schiphol, dan moet ik vandaar nog naar huis.
Dan heeft u uw vliegticket en een negatieve PCR-testuitslag. Daarmee toont u aan dat u uit het buitenland komt. U heeft dan geen eigen verklaring nodig.
Datzelfde geldt voor reizen uit het buitenland per bus, trein of auto. U moet dan wel kunnen laten zien dat u uit het buitenland komt. En u moet kunnen uitleggen waarom het noodzakelijk is dat u tijdens de avondklok reist.

Wanneer is een ‘Eigen verklaring avondklok’ verplicht als u tijdens de avondklok buiten bent?

Dit is het geval wegens:
• werk;
• medische hulp aan zichzelf of een dier;
• hulpverlening aan een hulpbehoevende persoon;
• een noodzakelijke reis naar het buitenland of het Caribisch deel van Nederland;
• een uitvaart;
• een oproep van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftencommissie;
• een examen of tentamen dat u moet afleggen voor uw opleiding op het mbo, hbo of wo;
• op uitnodiging als gast aan een live-programma.

Wanneer is een ‘Eigen verklaring Avondklok’ niet verplicht?

Dit is het geval voor:
• agenten, brandweer -en ambulancemedewerkers;
• verantwoordelijken voor personenvervoer: treinmachinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders en buschauffeurs. Geldt ook voor taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning;
• internationaal goederenvervoer vanwege Europese afspraken;
• het aangelijnd uitlaten van een hond;
• reizigers die vanuit het buitenland naar Nederland reizen. Zij mogen vormvrij aantonen dat zij uit het buitenland komen en dat het noodzakelijk is om op die tijd onderweg te zijn;
• indien je dak-of thuisloos bent en niet in maatschappelijke opvang terecht kan;
• bij een calamiteit.

Heb ik bij een calamiteit (rampspoed) ook een formulier nodig?
Er kunnen situaties zijn waarin het niet mogelijk is om eerst een formulier op te halen of te printen. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt of als u plotseling dringend medische hulp nodig heeft. Dat is een calamiteit (rampspoed). U heeft dan een geldige reden om buiten te zijn zonder formulier.

Vanaf welke leeftijd moet iemand het formulier bij zich hebben?

Iedereen vanaf 12 jaar heeft een eigen formulier bij zich. Hierin verklaart u waarom u tijdens de avondklok dringend op straat moet zijn.
Waar vind ik het formulier dat ik moet invullen om tijdens de avondklok naar buiten te mogen?
Het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ vindt u op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Ik heb geen printer, kan ik het formulier ook digitaal tonen?

Ja. U vult het formulier in op uw computer of smartphone en slaat het vervolgens op. Als de handhaver erom vraagt, toont u het formulier op bijvoorbeeld uw telefoon.

Moet ik elke keer als ik de straat op ga een nieuw formulier invullen?

Als u in een bepaalde periode elke dag tijdens de avondklok naar buiten moet, kunt u dit aangeven op de Eigen verklaring Avondklok. U vult dan de aaneengesloten periode in.
Voor de volgende periode (bijvoorbeeld na het weekend) vult u een nieuw formulier in.

Wat gebeurt er als ik het formulier avondklok niet bij me heb en een agent ernaar vraagt?

U bent dan in overtreding en riskeert een boete van € 95. Het valselijk invullen van de avondklokformulieren wordt gezien als het plegen van een misdrijf, namelijk valsheid in geschrifte.


INFORMATIE VOOR WERKNEMERS

Hoe kom ik aan een werkgeversverklaring?

Uw werkgever bepaalt of het voor uw werk nodig is dat u op straat bent tijdens de avondklok. Dat is zijn of haar verantwoordelijkheid. Als dat zo is, geeft uw werkgever op de Werkgeversverklaring Avondklok aan dat u voor uw werk tussen 21.00 uur en 04.30 uur buiten moet zijn. Als werknemer moet u zelf nog de ‘eigen verklaring avondklok’ invullen. U moet beide verklaringen bij zich dragen.


Kan ik als chauffeur in het goederen- of personenvervoer mijn werk blijven doen tijdens de avondklok?

Een Eigen verklaring Avondklok is niet verplicht voor ‘verantwoordelijken voor personenvervoer’. Het gaat hierbij om treinmachinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders en buschauffeurs. Dit geldt ook voor taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning. Voor internationale chauffeurs is een vrachtbrief voldoende.

Kan ik nog in de avond- en nachtdienst werken?

U mag de straat op voor werk, als u een geldige reden hebt en dit kunt aantonen met een Eigen verklaring Avondklok en een Werkgeversverklaring Avondklok.
Coassistenten, artsen in opleiding, stagiairs in allerlei sectoren: zijn dat ook werknemers?
Ja, zij worden beschouwd als werknemers van de organisatie waar zij stage lopen of een opleidingstraject volgen. Zij hebben dus een Eigen verklaring Avondklok en een Werkgeversverklaring Avondklok nodig.

INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

Waar vind ik als werkgever een ‘Werkgeversverklaring avondklok’?
U vindt de werkgeversverklaring op www.rijksoverheid.nl/avondklok

Moet ik als werkgever bij elke werknemer opnieuw mijn handtekening zetten op de ‘Werkgeversverklaring Avondklok’?

Ja. U zet op elk formulier uw handtekening. Dit is alleen nodig als u het formulier uitprint. Als u het formulier digitaal invult hoeft u het niet te ondertekenen. U vinkt op het formulier aan dat dit naar waarheid is ingevuld.

Moet ik als werkgever voor elke dag weer een nieuwe verklaring afgeven?

Nee. U vult in voor welke dagen en tijdstippen uw werknemer voor werk buiten moet zijn tijdens de avondklok. Dat kan een terugkerend patroon zijn (elke week op maandag en dinsdag) of een aaneengesloten periode of mogelijk maar één of enkele dagen. Wees zo specifiek mogelijk.

Wie controleert de werkgeversverklaring – want ik zou iedereen wel zo’n verklaring kunnen geven?

Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Als iemand wordt aangehouden kan de Werkgeversverklaring Avondklok worden gecontroleerd. Misbruik wordt bestraft.

 

Meer informatie neem dan contact op met het AVAG secretariaat of kijk op de website van de rijskoverheid