Op zoek naar nieuw HBO en WO talent

AVAG gaat samen met HortiHeroes, Glastuinbouw Nederland, Handel Groeit en World Horti Center de komende drie jaar aan de slag om hoogopgeleide talent te enthousiasmeren, ontwikkelen en binden aan de sector.

samenwerking Talenten.jpg

De Food & Flower industrie staat te springen om talenten met frisse blikken en nieuwe – niet alleen groene – expertises. Maar juist deze hoger opgeleide talenten hebben  vaak onvoldoende beeld van de kansen en wereldwijde impact waarin ze zelf het verschil kunnen maken. Hoog tijd voor verandering, vinden HortiHeroes, Glastuinbouw Nederland, Handel Groeit, World Horti Center en AVAG. Zij slaan de handen ineen om hbo en wo -talenten aan te trekken én te verbinden aan de veelzijdige sector.

 

 

 

Uit onderzoek van Hogeschool Inholland en Haagse Hogeschool blijkt dat veel jongeren geen (goed) beeld hebben van werken in de Food & Flower industrie. Daardoor maken relatief weinig master studenten de keuze voor een carrière in deze industrie. De uitdagingen waar de sector en bedrijven momenteel voor staan, maken het aantrekken van jonge, hoogopgeleide talenten juist noodzakelijk. Juist in wendbare complementaire teams – waar specialisten met groene vakkennis samenwerken met experts op het gebied van data, logistiek, techniek, marketing en sales – kunnen we snel inspelen op onder andere digitale, circulaire en marktgedreven transformaties. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden en dus naast ‘groene kennis’ om een bredere verbinding met het ‘grijze onderwijs’.

Succesvolle pilots met passie en innovatie
De eerste pilots van het collectief laten veelbelovende reacties zien. In november 2020 hebben HortiHeroes, World Horti Center en Greenport West-Holland het initiatief genomen om de tuinbouwketen tijdens de online Sustainability Career Day te presenteren aan ruim 40 studenten van TU Delft en Leiden Universiteit. Hierbij werd het verhaal van sector verteld vanuit een duurzaamheidsperspectief door gepassioneerde vernieuwers. De deelnemende studenten bleken verrast over de duurzame innovatiekracht en de impact op globale uitdagingen rondom gezondheid, geluk en duurzame voedselvoorziening.

‘Very cool! Wondering… is this actually open access knowledge? The world needs it!’ Student TU Delft 

‘One hour is way too short for so many interesting topics and presentations, you all really sparked my interest in horticulture 🙂 Exceptionally inspiring!’ Student Leiden Universiteit

Programma en community voor en door studenten
Goed initiatief toch? Maar wat gaan we nu eigenlijk doen? We gaan door met de interactieve sessies, bedrijfsbezoeken en verbinden met jonge en ervaren ambassadeurs van de sector. Tegelijk gaan we in gesprek met het bedrijfsleven en de studenten over de belangrijkste benodigde profielen en datgene waar zijn/haar vuur door wordt aangewakkerd. Belangrijk is ook om werkgevers en managementteams mee te nemen in het proces, omdat het vaak gaat om nieuwe disciplines in het bedrijf. Hoe geef je deze disciplines de juiste plek in je bedrijfsvoering? 

Naast inspiratie sessies en bedrijfsbezoeken werken we toe naar een online portal met interessante content, activiteiten en carrièrekansen voor hbo en wo talenten en een ‘onboarding’ programma. Dit programma heeft als doel om het kersverse talent snel onderdeel te laten voelen van de community en vroegtijdig vertrek zoveel mogelijk te voorkomen. Dat werkt niet alleen positief in het aantrekken van nieuw talent, maar biedt hen ook de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken op bedrijfsoverstijgende uitdagingen.  

Het ketenbrede samenwerkingscollectief beoogt nationale interesse van studenten richting de Food & Flower industrie door per sessie juist die thema’s te belichten die aansluiten bij het vakgebied en samen te werken met bestaande platforms zoals KasGroeit en sprekers uit de hele keten. Voor de programmering wordt een mix van studenten, young professionals, startup founders en vooruitstrevende captains of industrie aangetrokken. 

Welk hoger opgeleid talent zoek jij voor de groei van morgen? 

Wij hebben een missie, een plan en een enthousiast team, maar we hebben juist de input vanuit het bedrijfsleven en de studenten nodig om te versnellen. Zo formuleren we graag samen de benodigde talent profielen en zoeken we meer aansprekende rolmodellen en content om hen te enthousiasmeren.
Ook leren we graag over eventuele mismatches of vroegtijdig vertrek voor het onboarding programma en benutten we zoveel mogelijk communicatie kanalen.

Laten we samen leren en groter maken wat werkt! Neem als bedrijf contact op via deze link om een gesprek in te plannen over jullie hbo en wo carrièrekansen, inspirerende sprekers en innovatie cases of content waar de trots vanaf spat.  

Powered by 
AVAG, HortiHeroes, Glastuinbouw Nederland, Handel Groeit en World Horti Center