AgriTech opent eerste voucherronde voor innovatie tuinbouw

Ondernemingen uit de tuinbouw kunnen samen met technologieleveranciers tot 21 juni 2021 subsidie aanvragen voor een gezamenlijk innovatieproject. Het innovatieprogramma AgriTech stelt vouchers beschikbaar met een waarde tot € 100.000,- per projectconsortium. Met de vouchers kunnen bedrijven de uren of materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek of praktijktest bekostigen. Zo wil het programma de tuinbouw stimuleren toepassingen door te ontwikkelen tot toekomstbestendige verdienmodellen.

Hoe kom ik aan een voucher?
In totaal is er € 700.000,- beschikbaar voor meerdere innovatieprojecten. In ieder project moeten minimaal een tuinbouwonderneming en een technologiebedrijf vertegenwoordigd zijn. Alle ondernemingen uit de tuinbouw in Zuid-Holland zijn welkom. Dus niet alleen de (glas)tuinder, maar bijvoorbeeld ook veredelaars of bedrijven uit de verslogistiek kunnen een voucher aanvragen.

Op de programmasite staat alle informatie over het aanvragen van een voucher overzichtelijk op een rij. Vanaf vandaag kun je intekenen voor een spreekuur om jouw projectidee alvast te toetsen of de juiste partners te vinden. Tot 21 juni kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Het programmateam stelt vervolgens op basis van vooraf bekendgemaakte beoordelingscriteria vast welke consortia een voucher toegekend krijgen. Dit wordt uiterlijk 12 juli bekend gemaakt. Vanaf 1 augustus kunnen de geselecteerde consortia met subsidie aan de slag.

Waarom deze regeling?
Het programma AgriTech onderscheidt zich door zich specifiek te richten op het doorbreken van twee barrières die grootschalige toepassing en nieuwe verdienmodellen in de weg staan.

Hoge kosten en risico’s voor validatie
Een veelgehoord geluid onder ondernemingen in de tuinbouw is dat validatie en opschaling hoge kosten en risico’s met zich meebrengen. We zien veel nieuwe technologieën ontwikkeld worden; prototypes werken. Maar werken ze ook in de tuinbouw? Het is veiliger af te wachten en pas te investeren als innovaties succesvol zijn gebleken. Maar als iedereen afwacht, blijft de innovatie om wereldleider te blijven uit. De financiële bijdrage vanuit het programma moet deze drempel verlagen. Daarnaast kunnen risico’s verkleind worden door samen te werken met innovatiecentra.

Zowel groene en grijze kennis nodig voor innovatie
Om baanbrekende innovatie te stimuleren, zul je technologische (‘grijze kennis’) moeten combineren met kennis van de tuinbouw (‘groene kennis’). Bij veel technologiebedrijven ontbreekt het aan specialistische agrikennis om succesvolle toepassingen van hun technologie te ontwikkelen. Veel ondernemingen in de tuinbouw zijn terughoudend in het delen van die kennis uit angst voor concurrentievoordeel. Door het verbinden van betrouwbare samenwerkingspartners en door kennis te delen zonder bedrijfsgevoelige informatie te delen, wil het programma deze barrière doorbreken.

Maak gebruik van innovatiecentra
Het innovatieprogramma Agritech is één van de vier innovatieprogramma’s voortgekomen uit een samenwerking tussen de MRDH, provincie, InnovationQuarter en TNO. Uit eerder opgezette innovatieprogramma’s is aantoonbare waarde gebleken van de inzet van fieldlabs bij het testen en opschalen van innovaties. Onze regio telt verschillende kennisinstellingen, fieldlabs, proeftuinen en vergelijkbare initiatieven op het gebied van AgriTech die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen, behouden en ontsluiten van kennis. Projectconsortia die een innovatiecentrum aanhaken bij hun innovatieproject, verhogen daarom hun kansen op toekenning van de subsidie.

Meer weten?
Bezoek dan de programmapagina. Het Innovatieprogramma AgriTech is een initiatief van InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit en is daarom eerste aanspreekpunt voor vragen

Bron: Greenport West-Holland