BOAL Systems

Kies voor wereldklasse aluminium deksystemen voor groente- en sierteelt.
BOAL-SYSTEMS_nieuw logo.jpg

 

Een wereld te winnen voor BOAL kasdeksystemen
Nederland en met name de regio Westland is de bakermat voor het geconditioneerd telen in de tuinbouwsector. U vindt in BOAL Systems een van de grondleggers van de ontwikkeling van de moderne kas.
Vandaag de dag, ruim 45 jaar later, bekleden wij een prominente positie binnen de keten van kassenbouwers en toeleveranciers. Samen met onze partners investeren wij continu in verbetering van producten en ondersteunende diensten. Onze hoogwaardige producten vinden op meerdere continenten hun toepassing en leveren zo een niet te verwaarlozen bijdrage aan voorziening in de groeiende wereldwijde voedselbehoefte.


Sterk door partnership
Geworteld in de tradities van het familiebedrijf hechten wij grote waarde aan het aangaan, onderhouden en uitbouwen van langdurige relaties waarin het succes van onze klanten centraal staat. In samenwerking met een groot aantal verschillende partners (telers, kassenbouwers, systeemleveranciers, kennisinstituten) ontwikkelt BOAL Systems haar geïntegreerde oplossingen voor dek- en gevelsystemen voor kassenbouw. We zijn goed voor onze partners en samen met hen zullen we nieuwe kansen niet uit de weg gaan.

Innovatie als drijvende kracht
In de loop der jaren heeft BOAL Systems haar expertise bewezen door continue ontwikkeling van nieuwe kasdekconstructies. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de verbetering van teeltcondities van de gewassen en het economisch rendement van de teler.

Op wereldschaal groeit de vraag naar foliekassen voor geconditioneerde teelt waarbij vaak extreme klimatologische condities (zon, wind, regen, sneeuw) een bijzondere uitdaging vormen. Wij gaan de uitdagingen aan en anticiperen op specifieke eisen voor bouwgemak, bouwveiligheid en duurzaamheid. Zo is en blijft BOAL Systems een wereldwijd toonaangevende speler op het gebied van glas- en folie deksystemen.

"Kies voor wereldklasse aluminium deksystemen voor groente- en sierteelt."

Contact BOAL Systems

Bedrijfsnaam: BOAL Systems
Adres: Marie Curiestraat 3, 2691 HC, 's-Gravenzande
Telefoonnummer: +31 (0)174 - 316100
E-mailadres: salesbs@boalgroup.com