Seminar Greenhouse Technology as a Service

Met plezier nodigen wij u uit voor het seminar Greenhouse Technology as a Service op 1 november a.s. Dit seminar is een vervolg op de door AVAG georganiseerde masterclass over servitization. Naast de deelnemers aan deze masterclass zijn alle AVAG-leden en andere geïnteresseerden van harte welkom op dit seminar

Door AVAG zal het AVAG Servitization Framework worden gepresenteerd: een concreet stappenplan om servitization in uw eigen bedrijf handen en voeten te geven dat samen met de Erasmus University is ontwikkeld. Dit seminar zal op de Lely Campus worden gehouden, inclusief presentatie van Oscar Moers van Lely over toepassing van servitization in de melkveehouderij. Laat u inspireren door de praktijkervaringen van Lely!

Programma   
15:00 uur Inloop
15:30 uur Welkomstwoord Annie van de Riet, voorzitter AVAG
15:45 uur Presentatie Servitization @ Lely door Oscar Moers, Senior Project Manager en Head of Cyber Security Lely
16:30 uur Lancering AVAG Servitization Framework door Harmen van Dam, innovatiemanager Hortivation

17:00 uur Borrel (optioneel)
18:00 uur Einde


Nieuwe verdienmodellen via servitization?
Servitization is in veel sectoren de katalysator van innovaties en nieuwe verdienmodellen. Ook voor toeleveranciers in de tuinbouwsector biedt servitization kansen! Servitization houdt in dat in toenemende mate diensten worden geleverd als aanvulling op producten, of dat producten zelfs geheel als dienst worden geleverd en de klant volledig ontzorgd wordt. Een voorbeeld hiervan is Signify dat de verlichting van steden verzorgt, waarbij de steden betalen per uur verlichting. Signify voert dit naar eigen inzicht uit en wordt zo gestimuleerd efficiëntievoordelen te behalen, wat bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de steden.

De sprekers gaan in dit seminar vooral in op de concrete toepassing van servitization in het bedrijf. Oscar Moers zal ons meenemen in de ontwikkeling die Lely heeft doorgemaakt in de toepassing van servitization. Net als in de glastuinbouw vinden innovaties op gebied van robotisering, automatisering en data management haar weg in de melkveehouderij. Lely loopt hierin voorop met melkrobots en haar Farm Management oplossing.

Op deze seminar zal het AVAG Servitization Framework worden gelanceerd. Dit framework is tot stand gekomen op basis van de Masterclass die AVAG en Erasmus University gezamenlijk over dit onderwerp in 2021 hebben georganiseerd voor haar leden. In een drietal bijeenkomsten hebben sprekers uit wetenschap en bedrijfsleven de deelnemers meegenomen in de uitdagingen op tal van gebieden, zoals commercie, financiering, organisatie en contractmanagement. De uitdaging blijft om daadwerkelijk met servitization aan de slag te gaan. In de evaluatie van de Masterclass werd duidelijk de behoefte uitgesproken aan een concreet stappenplan. Het AVAG Servitization Framework biedt die leidraad om servitization handen en voeten te geven in uw eigen organisatie

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via een mail aan info@avag.nl.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 1 november op de Lely Campus, Cornelis van der Lelylaan 1 te Maassluis.

Met vriendelijke groeten,
Team AVAG