Werkgroep Install

Datum:  5 maart
Tijd:       13.45 inloop, 14.00 start tot 17.00
Locatie: TU Delft
Van der Burghweg 1
2628 CS  Delft
www.debouwcampus.nl/locatie

Aan- of afmelden kan onder de agenda

Programma

14:00 - 15:00 Parallelsessies WG bijeenkomsten Install & HLC
15:00 - 15:30 Introductie nieuw instituut TU Delft AgTech Institute
15:30 - 16:00 Presentatie Dr. Ir. Tamas Keviczky - Autonomous Greenhouse - o.a. Autonomous Greenhouse Challange Wageningen UR
16:00 - 17:00 Rondleiding op the Green Village

Agenda Parallelsessie

 • Opening door de voorzitter                                                              
 • Verslag vorige vergadering                           
 • Mededelingen
 • Rondje langs de velden
 • TNO Voortgang projecten
  CASTA
  Ddings – Nulmeting
  SIOM
  GHDS
  Branche innovatie agenda (BIA)
 • Regelgeving
  PGS31 update
 • WUR
  Agrobofood
 • Rondvraag
 • Plenair programma samen met WG HLC
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)

 

 

 

Disclaimer
Wij respecteren uw privacy.
Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Uw gegevens worden na de vergadering verwijderd uit ons bestand.