Greenhouse Technology as a service

Programma

15 april | 18 mei | 27 mei | juni tbd 2021

De masterclass wordt over verschillende dagen verdeeld, waarin steeds een ander aspect van servitization wordt uitgelicht en uitgediept. Bij ieder onderdeel wordt een inhoudelijk expert betrokken als gastspreker.

De masterclass kent een gebalanceerde mix van sprekers uit het bedrijfsleven, de glastuinbouwsector en wetenschappelijk deskundigen. O.a. Ronald Hoek - Blue Radix, Finn Wynstra - Erasmus Universiteit en Rob van Willigen expert financiering van as-a-service-modellenen bij ABN Amro.

Professor Jan van den Ende zal als gastheer van de masterclass acteren

Startbijeenkomst 15 april

Op de startbijeenkomst zullen twee sprekers de spits van de masterclass afbijten. Allereerst zal Ronald Hoek, CEO van Blue Radix, zijn ervaringen met het leveren van services delen, zowel de mooie als de moeilijke momenten. Ook zal hij ingaan op de relatie tussen servitization en de autonome kas. Vervolgens zal Wim Coreynen, postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in servitization, een ‘servitization readiness scan’ introduceren waarmee de deelnemers inzicht krijgen de toepassing van servitization in hun eigen bedrijf. In een van de volgende bijeenkomsten zal dit onderwerp onder begeleiding van Wim Coreynen verder worden uitgewerkt.

Dag 1 – 18 mei – Digitalisering

De rol van digitalisering, als voorwaarde en als enabler van servitization, staat deze eerste dag centraal. Digitalisering is een voorwaarde voor het efficiënt en effectief leveren van services, en de komst van sensoren en slimme software draagt ook direct bij aan een succesvolle implementatie van services. Ivanka Visnjic, Associate Professor op het gebied van innovatie aan de ESADE Business School in Barcelona, zal ingaan op ‘value drivers’, dat wat de waarde van de services bepaalt.

Dag 2 – 27 mei – Organisatie

Het implementeren van services is een challenge en soms zelfs een struggle. Het vraagt specifieke kennis en kunde van de medewerkers en voldoende focus, terwijl tegelijkertijd synergie- en efficiëntievoordelen behaald worden bij samenwerking met de productie-afdeling. Hoe positioneer je de dienst ten opzichte van de bestaande producten? Welke specifieke informatie en kennis is nodig om services te leveren? Hoe laat de manager beide proposities tot hun recht komen? Wim Coreynen zal in een workshop verder ingaan op de ‘servitization readiness scan’ die door de deelnemers is ingevuld.

Dag 3 – nader te bepalen datum in juni – Commercie en financiering

Welke risico’s moeten worden afgedekt en welke afspraken moeten in contracten in ieder geval vastgelegd worden? Aan de hand van voorbeelden zullen specifieke contractafspraken besproken worden. Ook financierbaarheid is een complex aandachtspunt. De kosten zijn veelal moeilijk vooraf vast te stellen omdat gebruiksgegevens- en ervaringen zich bij de gebruikers bevinden. En er is geen sprake van een eenmalige verkooptransactie maar de inkomsten spreiden zich over een lange serviceperiode uit. Welke investeringen brengt data-analyse en gebruik van nieuwe apps met zich mee? Hoe bepaal je toch de financierbaarheid en prijs van een service?

Presentaties

Hieronder vindt u de presentatie van donderdag 10 september 2020

Servitization Servitization ServitizationServitizationServitization : hoe doen we het?
Jan van den Ende
Adding Serbice and Solutions
Cees Bijl

Klik hier om te openen

Hieronder vindt u de presentatie van woensdag 1 juli 2020

Nieuwe verdienmodellen via Servitization
Jan van den Ende

Klik hier om te openen

Vragen?

Neem contact op met AVAG

Lindy van der Drift
communicatie@avag.nl

Harmen van Dam
hvdam@metix.nl